מדיטציות
סוגסטיות עצמיות ומדיטציות אישיות בנושאים ספציפיים

טקסט על המדיטציה טקסט על המדיטציה
ניחשף לעקרונות השינוי המוצלח ונחווה על בשרנו כיצד הגורם היחיד
המגביל את מימוש מטרותינו הוא אך ורק אנחנו.
בסדנת ההמשך נלמד מהם הכלים הפרקטיים למימוש השינוי המיוחל
בכל מישור בחיים.